KALİTE POLİTİKASI - CITY KURUMSAL

Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Çözümleri

logo
  • +90 212 577 70 77

  • info@citykurumsal.com

  • Merkez Adresimiz

  • Eyüpsultan/İstanbul

  • 09:00 - 18:00

  • Pazartesi - Cuma

KALİTE POLİTİKASI

TS-EN-ISO 9001 Standardı, Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından Uluslararası Standart olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu Ülkeleri ile birlikte birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan Uluslararası Kalite Yönetim Standardı’dır ve 8 kalite prensibine dayanmaktadır.


 Müşteri Odaklılık

Kuruluşlar müşterilerine bağımlıdırlar, bu nedenle onların mevcut ve gelecek ihtiyaçlarını anlamalı, şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çalışmalıdır. Müşterileri elde tutabilmek için kuruluşlar müşterilerin mevcut ve gelecekteki muhtemel şartlarını iyi anlamalıdırlar.


Liderlik

Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.


Çalışanların Katılımı

Her seviyedeki çalışan bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.


Süreç Yaklaşımı

Faaliyetler ve ilgili kaynakların bir süreç olarak yönetilmesi Kalite Güvence Sistemi’nin daha verimli olmasını sağlar.


Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.


Sürekli İyileştirme

Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.


Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.


Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine bağımlıdır ve karşılıklı yarara dayanan Bir ilişki her ikisinin de değer yaratma yeteneğini arttıracaktır.


CITY KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. olarak;

Gayrimenkul Değerleme sektöründe, Türkiye’de ve dünyada, müşteri memnuniyeti odaklı kalite ve hizmet politikamız nihayetinde, sektörde önde gelen firma olmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedeflere aşağıdaki taahhütleri içeren kalite yönetim sistemi aracılığıyla ulaşmayı amaçlamaktayız.

·       Müşterilerimize en üst seviyede kaliteli hizmet sunmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak,

·       Müşteri beklenti ve gereksinimlerini en etkili bir şekilde karşılamak,

·       Müşterilerimize en uygun maliyetli ve en kaliteli çözümler sunmak,

·       Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek, uygulanabilir şartları yerine getirmek,

·       Marka değerimizi sektörde belirgin çizgilere ulaştırmak.

Tüm değerli müşterilerimiz;

Beklenti ve menfaatleriniz, ticari menfaatlerimizden önce gelmekte ve bu bilinçle geliştirilmiş, müşteri memnuniyeti felsefemiz ile değerli taleplerinize cevap vermeye çalışacağız.